دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

تلویزیون ال جی سری B9
تلویزیون
alirezam216

تلویزیون ال جی سری B9

ساختار تلویزیون ال جی سری B9 یکی از وسایل مهم و الکتریکی که به راحتی در تمام خانه ها دیده می شود تلویزیون ها هستند.

ادامه مطلب »
تلویزیون ال جی سری B8 
تلویزیون
alirezam216

تلویزیون ال جی سری B8 

ساختار تلویزیون ال جی سری B8 در دنیای امروز وجود تلویزیون در محل زندگی و یا محل کار بسیار مهم و مفید می باشد. تلویزیون

ادامه مطلب »
تلویزیون ال جی سری C9
تلویزیون
alirezam216

تلویزیون ال جی سری C9

ساختار تلویزیون ال جی سری C9 در جهان امروز وجود تلویزیون ها را می توان در ادارات، منازل، بخش های درمانی و … به وضوح

ادامه مطلب »