دفتر مرکزی: 66097851     مرکز تعمیرات: 66097859      شعبه شرق :77978135   شعبه هفت تیر: 88836102   شعبه جنوب: 55300568   شعبه غرب 44153186  شعبه شمال 26721443

انتن دهی در تلویزیون
تلویزیون
alirezam216

انتن دهی در تلویزیون

مشکلات انتن دهی در تلویزیون ال جی تلویزیون ها یکی از وسایل مهم هستند که در اغلب مکان ها دیده می شود. اندازه ی پنل،

ادامه مطلب »