دفتر مرکزی: 66097851     مرکز تعمیرات: 66097859      شعبه شرق :77978135   شعبه هفت تیر: 88836102   شعبه جنوب: 55300568   شعبه غرب 44153186  شعبه شمال 26721443

نگهداری صحیح از تلویزیون
دسته‌بندی نشده
alirezam216

نگهداری صحیح از تلویزیون

نگهداری صحیح از تلویزیون یکی از موارد مهم در افزایش طول عمر و ماندگاری یک وسیله به ویژه تلویزیون، حفظ و نگهداری صحیح آن است.

ادامه مطلب »