دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

نشانه آبخوردگی تلویزیون
تلویزیون
علیرضا اکبری

نشانه آبخوردگی تلویزیون

هنگام آب خوردگی تلویزیون چه باید کرد؟ وقتی متوجه شدید که تلویزیون در اثر آبخوردگی به مشکل برخورده است، قبل از سپردن کار به افراد

ادامه مطلب »