دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

هزینه تعمیر بک لایت
تلویزیون
علیرضا اکبری

هزینه تعمیر بک لایت

هزینه تعمیر بک لایت چقدر است؟ با توجه به این که اکثرا خرابی های تلویزیون با توجه به مصرفی بودن آن بک لایت می باشد

ادامه مطلب »