دفتر مرکزی: 66097851     مرکز تعمیرات: 66097859      شعبه شرق :77978135   شعبه هفت تیر: 88836102   شعبه جنوب: 55300568   شعبه غرب 44153186  شعبه شمال 26721443

دسترسی به منوی مخفی تلویزیون
دسته‌بندی نشده
alirezam216

دسترسی به منوی مخفی تلویزیون

دسترسی به منوی مخفی تلویزیون الجی همه تلویزیون‌ها دارای منویی هستند که دسترسی لازم برای ایجاد تغییرات مورد نظر رنگ، روشنایی، صدا و غیره را

ادامه مطلب »