دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

آموزش نصب تلویزیون‌
تلویزیون
علیرضا اکبری

آموزش نصب تلویزیون‌

آموزش نصب تلویزیون‌ بر روی دیوارخانه پس از خرید یک تلویزیون چند ده اینچ غول پیکر و سینمای خانگی چندین باندی، نوبت به نصب تلویزیون

ادامه مطلب »