دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

ریست فکتوری تلویزیون
تلویزیون
علیرضا اکبری

ریست فکتوری تلویزیون

ریست فکتوری تلویزیون چیست؟ ریست فکتوری تلویزیون به معنی بازگرداندن تلویزیون به تنظیمات اولیه یا کارخانه است. هنگام شخصی سازی تنظیمات تلویزیون معمولا مشکلات نرم

ادامه مطلب »