دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

قفل کودک در تلویزیون
تلویزیون
علیرضا اکبری

قفل کودک در تلویزیون

اهمیت حذف قفل کودک در تلویزیون تلویزیون های امروزی دارای امکانات دیجیتال و قابلیت های حساس و آسیب پذیری هستند که با یک دستکاری جزیی

ادامه مطلب »