دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

کم نور شدن تصویر تلویزیون
تلویزیون
علیرضا اکبری

کم نور شدن تصویر تلویزیون

رفع مشکل کم نور شدن تصویر تلویزیون با تنظیمات روشنایی تلویزیون دستگاه پر مصرفی است که همواره در معرض خرابی های بزرگ و کوچک قرار

ادامه مطلب »