دفتر مرکزی: 66097851     مرکز تعمیرات: 66097859      شعبه شرق :77978135   شعبه هفت تیر: 88836102   شعبه جنوب: 55300568   شعبه غرب 44153186  شعبه شمال 26721443

اتصال گوشی به تلویزیون
دسته‌بندی نشده
alirezam216

اتصال گوشی به تلویزیون

اتصال گوشی به تلویزیون گاهاً برایتان پیش آمده که بخواهید گوشی موبایلتان را در شرایط مختلف به تلویزیون وصل کنید. مثلاًدر روز تعطیل برای اعضای

ادامه مطلب »