دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

افزایش طول عمر تلویزیون
تلویزیون
علیرضا اکبری

افزایش طول عمر تلویزیون

راهکارهایی کاربردی برای افزایش طول عمر تلویزیون با وجود نوسان دلار مسئله ی نگهداری از تلویزیون روز به روز پررنگ تر می شود. متاسفانه تعمیر

ادامه مطلب »