دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

تلویزیون ال جی LG SM9500
تلویزیون
علیرضا اکبری

تلویزیون ال جی LG SM9500

ساختار تلویزیون ال جی LG SM9500 یکی از وسایل مهم و الکتریکی که به راحتی در تمام خانه ها دیده می شود تلویزیون ها هستند.

ادامه مطلب »
 تلویزیون ال جی LG SM9000
تلویزیون
علیرضا اکبری

 تلویزیون ال جی LG SM9000

ساختار تلویزیون ال جی LG SM9000 در جهان امروز وجود تلویزیون ها را می توان در ادارات، منازل، بخش های درمانی و … به وضوح

ادامه مطلب »
 تلویزیون ال جی LG SM8600
تلویزیون
علیرضا اکبری

 تلویزیون ال جی LG SM8600

ساختار تلویزیون ال جی LG SM8600 یکی از وسایل مهم که در منازل دیده می شود تلویزیون ها می باشد که خانواده ها برای صرف

ادامه مطلب »