دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

روشن نشدن تلویزیون قدیمی
تلویزیون
علیرضا اکبری

روشن نشدن تلویزیون قدیمی

علت روشن نشدن تلویزیون قدیمی مراجعین بخش تعمیرات تلویزیون از تلویزیون های crt با نام تلویزیون قدیمی نام می برند. اصول کار و ساختار تلویزیون

ادامه مطلب »