دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

روش کالیبره تلویزیون
تلویزیون
علیرضا اکبری

روش کالیبره تلویزیون

چگونه تلویزیون خود را کالیبره کنیم برای گرفتن تصویر بهتر از تلویزیون نیازی نیست هزینه زیادی صرف کنید. دستورالعمل های ما و یک دیسک 30

ادامه مطلب »