دفتر مرکزی: 66097851     مرکز تعمیرات: 66097859      شعبه شرق :77978135   شعبه هفت تیر: 88836102   شعبه جنوب: 55300568   شعبه غرب 44153186  شعبه شمال 26721443

روشن نشدن تلویزیون الجی
دسته‌بندی نشده
alirezam216

روشن نشدن تلویزیون الجی

چرا تلویزیون الجی روشن نمی‌شود؟ تلویزیون به عضوی از خانواده بدل شده و پرکاربردترین محصولات منزل محسوب می‌شود و تولیدات الجی به عنوان یکی از

ادامه مطلب »