دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

زمان استفاده از HDMI ARC
تلویزیون
علیرضا اکبری

زمان استفاده از HDMI ARC

چه زمانی از HDMI ARC استفاده می کنید؟ متداول ترین کاربرد HDMI ARC زمانی است که تمام دستگاه های خود را از طریق گیرنده A

ادامه مطلب »