دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

مشکلات پنل تلویزیون
تلویزیون
علیرضا اکبری

مشکلات پنل تلویزیون

مشکلات پنل تلویزیون (صفحه نمایش) به طور کلی باید گفت که ایرادهایی که در اثر ضربه و عوامل مشابه (خراش یا ساییدگی) در پنل تلویزیون

ادامه مطلب »