دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

تنظیمات تلویزیون
تلویزیون
علیرضا اکبری

تنظیمات تلویزیون

تنظیم مجدد تلویزیون خود شاید برای شما نیز اتفاق افتاده باشد که بعد از مدتی کار با تلویزیون به یکبار اتفاقی برای تلویزیون شما رخ

ادامه مطلب »