دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

OSD تلویزیون
تلویزیون
علیرضا اکبری

OSD تلویزیون

OSD تلویزیون چیست؟ منظور از OSD تلویزیون نشان دادن المان های گرافیکی بر روی نمایشگر است. برای مثال زمانی که کاربر صدای تلویزیون را کم

ادامه مطلب »